България подкрепя изграждането на нови механизми за цялостно участие на младите хора в процесите на взимане на решения по теми, касаещи техните права на европейско равнище. Това заяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, който се провежда в Брюксел, съобщават от министерството.

Той подчерта, че българското правителство ще работи активно за подобряване на условията за успешна реализация на потенциала на младите хора, за тяхното устойчиво развитие и участие в обществото.

На заседанието на съвета са разисквани теми, свързани с младежките политики в страните-членки на ЕС.

Кралев посочи, че всяка от държавите е изправена пред предизвикателството да отговори на нуждите на младите хора и да ги ангажира като ценни партньори за изграждането на бъдещето на Европа. Министърът смята, че младежката работа и образованието във всичките му форми са ключът към това. Като пример той посочи достъпа до гражданско образование чрез използването на неформалното образование и подхода "Връстници обучават връстници". Красен Кралев смята, че това би повлияло позитивно за изграждането на важни умения, знания и ценности у младите хора.

Кралев обясни, че у нас през 2013 г. е създаден Обществен съвет към министъра на младежта и спорта, който се е доказал като работещ инструмент както за овластяване на младите хора, така и за популяризиране на водените от правителството младежки политики.

Пред присъстващите министри на страните членки на ЕС Красен Кралев заяви, че страната ни е приела нова Програма за изпълнение на младежки дейности, насочени към предотвратяване на всички форми на агресия. По думите му ненасилието и толерантността са особено важни елементи от визията за бъдещето на Европа.

Страната ни подкрепя приетите по време на Европейската младежка конференция в Кошице заключения, както и приетите в Малта инструменти за изпълнението им.

Красен Кралев увери, че сме готови да участваме активно в тяхната реализация. Той допълни, че страната ни ще работи усилено за изпълнението на шестия цикъл на инициативата на ЕК "Структурен диалог".