Декларациите на 275 политици са с несъответствия. Това заяви в ефира на bTV председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

По думите му най-често срещаните проблеми са свързани с недеклариране на доходи или имущество на съпруг или съпруга.

Проверени са почти 7 хил. души.

"От 6900 проверени лица при 275 са констатирани несъответствия", обясни Цветков. Той обясни, че може да става думи за имоти - апартаменти, коли, дялови участия в капитал на дружества и т.н.

"В последните години се наблюдава като най-сериозно отклонение недеклариране на солидарни ипотекарни задължения по различни кредитни линии. Тези задължения са в голям размер и се поставя въпросът дали лицето, което ги е поело, има необходимите доходи, за да може да ги обслужва. Поради тази причина законът ни задължава да уведомим НАП, която да извърши проверка", обясни Цветков.

Откриха 275 несъответствия в имуществени декларации на администрация и политици

Откриха 275 несъответствия в имуществени декларации на администрация и политици

Публикуваната от Сметна палата информация дава широка възможност на други заинтересовани лица да провеждат необходимите разследвания

Той отказа да коментира конкретни случаи, позовавайки се на политиката на Сметната палата. Цветков разясни, че при депутатите най-често се случва да не са декларирали доходи от друга дейност или доходи от дейността на съпругата или съпруга си.

Той обясни, че за хората, които са в нарушение, не може да се поправи декларацията. Данните са изпратени на ДАНС и те ще преценят дали да извършват данъчна ревизия или данъчна проверка.

Цветков изтъкна, че четири бюджетни организации ще останат с незаверен годишен финансов отчет. Това са Софийският университет и 3 общини - Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови, заяви още Цветан Цветков.