Промениха план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г., съобщиха от Министерския съвет след днешното правителствено заседание. Средствата, одобрени по бюджета на Министерския съвет, в размер на 2, 947 млн. лв. се предоставят по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

По предложение на здравния министър Костадин Ангелов, съгласувано с Централната избирателна комисия, ще се прилага централизиран подход по отношение на обезпечаване на изборния процес с всички необходими средства за защита и превенция от COVID-19 (предпазни маски, ръкавици, дезинфектанти и др.).

Очакването е централизираният подход да доведе до по-ефективно харчене.

Здравното министерство чрез регионалните здравни инспекции, ще създаде организация по логистика и своевременното доставяне на необходимите количества до районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии в съответствие с приетия медицински протокол за провеждане на изборите.

Също на днешното заседание министрите от кабинета "Борисов-3" определиха вицепремиера и министър на туризма Марияна Николова да координира парламентарните избори на 4 април 2021 г.

В решението са включени задължения и отговорности и на други министри, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, включително и на министъра на здравеопазването, предвид разпространението на COVID-19.

На министъра на правосъдието е възложено да издава наказателни постановления в случаите на установяване на нарушения на областните управители по Изборния кодекс.

Ангел Кунчев ни подготвя за пик на заразата преди изборите

Ангел Кунчев ни подготвя за пик на заразата преди изборите

При 70% имунизиране на населението ще кажем довиждане на епидемията

Одобрена е тарифата за заплащане на предизборните предавания по БНТ и БНР от партиите при произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР.

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс. Срокът за приемането на тарифата е не по-късно от 40 дни преди изборния ден, съгласно чл. 197 от Изборния кодекс.