Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 150 млн. лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. Парите са за осигуряване на второто авансово плащане по Договора между Министерството на отбраната и "FR.Lurssen Werfit GmbH & Co. KG" за реализация на Актуализирания проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС".

Плащанията за изпълнение на договора между Министерството на отбраната и "FR. Liirssen Werfit GmbH & Co. KG" ще се осъществяват в рамките на одобрените разходи за отбрана за съответната година.

По този договор ще бъдат придобити два многофункционални модулни патрулни кораби, които имат способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС, които да заменят част от наличните във ВМС кораби, неподлежащи на модернизация.