Правителството прие Постановление за изменение на утвърдените единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

С Постановлението се одобряват и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. за обезпечаване дейността на организациите от сценичните изкуства. Средствата са в размер на 30 млн. лв. От тях 23 млн. лв. са субсидия и 7 млн. лв. - преизпълнение на приходите. 

Предлага се увеличение с 0,50 лева на единния разходен стандарт за финансиране на различните групи културни институти.

С постановлението се предлагат и мерки за постигане на устойчивост на заложения стандарт на финансиране на културните институти и усъвършенстване на контрола при разходването и отчитането на бюджетните средства.

От Министерския съвет отчитат, че през тази година се наблюдава активиране на дейността на сценичните институти в цялата страна. Политиката за обновяване на репертоара, привличането на творци с международна известност, реализацията на съвременни пиеси от световната драматургия и спектакли от музикалните жанрове, използването на високи технологии за изграждане на сценичната визия и усъвършенстването на сценичната техника водят до привличане на повече публика.

Много от културните институти осъществяват турнета из страната през цялата година, за да осигурят по-широк достъп до култура на населението и от най-отдалечените райони. Всички тези дейности водят до повишаване на приходите, но и до по-високи разходи за тяхната продукция, което налага и преразглеждането на мерките и на бюджетите в помощ на сценичните изкуства, посочват от МС.