Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри днес - 24 юни, предложените от Министерския съвет промени в Закона за държавния бюджет за 2020-та. Според тях размерът на държавните гаранции, които правителството може да предоставя през тази година, се увеличава с 310.1 млн. лева от 1 535 млн. лева на 1 845.1 млн. лева.

Според заместник-министъра на финансите Маринела Петрова, която представи пред депутатите предложението за промени, корекциите в Закона се налагат от решенията на Европейската комисия за създаване на пакети от финансови инструменти за кредитиране на държавите от ЕС, чиито икономики са пострадали от COVID-19. Тези инструменти ще трябва да бъдат финансирани със заеми, които Европейската комисия ще вземе на финансовите пазари, но за да стане това, всички държави от ЕС трябва да предоставят гаранции, че се ангажират с погасяването на тези заеми.

Кабинетът внесе в НС втората актуализация на бюджета

Кабинетът внесе в НС втората актуализация на бюджета

Правителството ще издаде гаранции в размер на 310 млн. лв. по двата инструмента

Първият инструмент е свързан с финансирането на програмата SURE с общ размер от 100 млрд. евро, която ще предоставя на държавите временна подкрепа с цел смекчаване рисковете от безработица при извънредни обстоятелства, свързани с COVID-19. По тази програма ангажиментът на България е за предоставяне на гаранция в размер на левовата равностойност на близо 107.47 млн. евро. Срещу нея страната ни ще може да получи заеми за покриване на разходите за безработица породена от емидемията - най-вече разходите свързани с мярката 60/40. Маринела Петрова заяви пред депутатите от комисията, че финансовото министерство подготвя искане за заем то 500 млн. евро по SURE. Сумата кореспондира с очакваните от правителството разходи от 1 млрд. лева по прилагане на мярката 60/40. Друг е въпросът, че парите похарчени от бюджета по тази мярка до момента са много по-малко от планираните. А засега няма яснота, дали Европейската комисия ще отпуска по SURE заеми за планирани разходи или за такива, които вече са направени.

Важно е да се знае, че при програмата SURE гаранциите ще се активират, ако някоя от държавите, които са получили заеми по нея, имат затруднения с погасяването им или не могат да ги върнат. С други думи финансово дисциплинираните страни от ЕС ще плащат сметката на финансовите хулигани. Но какво да се прави, като това са част от правилата на европейската солидарност.

Втората мярка е по програмата за създаване на Паневропейския гаранционен фонд (ПЕГФ) с общ размер от 25 млрд. евро. Неговата задача е да покрива риска и възможните загуби на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) при предоставянето от тях на заеми за фирми пострадали от COVID-19. Размерът на вноските на отделните държави тук се определя на базата на дяловото ни участие в ПЕГФ, което се изчислява спрямо дела на България в капитала на ЕИБ - 0.21 процента. Размерът на нашата гаранция по този инструмент е левовата равностойност на над 51.25 млн. евро.

Очакваната полза от тези два инструмента е, че по тях страната ни ще може да получи заеми на много по-ниски цени, в сравнение с тези, които ще трябва да плати, ако излезе самостоятелно на финансовите пазари.