Министерският съвет одобри нова методика за определяне на минималния размер на концесионно възнаграждение за морските плажове.

Целта е цялостно да се синхронизира уредбата на концесиите им и да се създаде възможност за оптимизиране началната база за формиране на минималното годишно концесионно възнаграждение при организиране на откритите процедури за възлагане на концесии.

Съобразени са основните изисквания при експлоатацията на морските плажове, които определят възможностите за реализиране на приходи от морския плаж, като същевременно се предоставя възможност за балансиран подход при възлагането на концесии за морски плажове, посочват от МС.

Плажове без достъп за автомобили няма да се отдават на концесия

Плажове без достъп за автомобили няма да се отдават на концесия

Създават се зони за свободно къмпингуване

Чрез приемането на методиката се цели усъвършенстване на критериите за определяне на концесионното възнаграждение за морските плажове, отговарящи на особеностите при управлението им и гарантиращи законосъобразното им отдаване на концесия и ползване, както и защита на обществените интереси.

Отчетени са специфичните особености на всеки морски плаж (местоположение, степен на ползване, вид на туристически поток), както и възможностите за формиране на приходи при определяне на минималната стартова цена при откриване на процедурите за възлагане на концесия. Очаква се това да привлече инвестиционен интерес към по-слабо посещаемите плажове, разположени далече от населени места или курорти, и те да бъдат възложени на концесия.

Очакванията от приемането на новата методика е тя да спомогне за формирането на устойчива бизнес среда, която да допринесе за увеличаването на инвестициите в туризма.

Депутатите улесниха концесионирането на плажове

Депутатите улесниха концесионирането на плажове

Регионалната комисия прие промените в Закона за черноморското крайбрежие