Министрите от кабинета "Борисов-3" разрешиха участието на военнослужещи от Българските въоръжени сили в Силите на оперативния резерв на операцията на EC ALTHEA и на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Това стана по време на днешното правителствено заседание, на което бе приета и отмяна на решение на Министерския съвет, съобщиха от МС.

Чрез увеличаването на приноса на България към Силите на оперативния резерв (ORF) на KFOR и EUFOR ще се повишат способностите на силите на НАТО и ЕС в Зоната за съвместни операции "Балкани" за отговор на заплахи за сигурността в региона. В конкретния случай увеличеното участие на военни от България допринася едновременно за двете основни операции, които се провеждат в региона.

Русия критикува съвместно заседание на Албания и Косово

Русия критикува съвместно заседание на Албания и Косово

"Продължават да преследват линията за велика Албания"

В допълнение, всяко увеличение на приноса ни към операциите и мисиите на НАТО и ЕС е доказателство за устойчивото изпълнение на ангажиментите на Република България към тези организации, което се отразява при оценката на приноса ни като държава-членка в тях, гласят мотивите на МС.