Двама министри - на транспорта Георги Тодоров и министърът на културата проф. Велислав Минеков изпратиха писмо до Общинския съвет в Нова Загора и до кмета на града във връзка с проекта за строителство на нова жп гара, съобщи Министерство на културата.

Те настояват в кратък срок да получат официална позиция дали местната власт и обществеността приемат идеята за изграждане на нова жп гара в съседство до настоящото приемно здание.

"Държавата не може да допусне загуба на средства по вече одобрен за финансиране проект по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г., в размер на 2 721 279 лв. без ДДС. Проектът е в напреднала фаза, сключени са договори със срокове за изпълнение на строителството, а крайният срок за усвояване на европейските средства е 2023 г., след което финансирането ще бъде изгубено", се казва в писмото.

Министрите имат предвид изразеното желание за съхраняване на културното наследство в Нова Загора, НКЖИ неколкократно е предлагало на местната власт съществуващата сграда на железопътната гара да се прехвърли в активите на общината. Това ще позволи незабавната реализация на проекта за нова жп гара и паралелно с това община Нова Загора ще има възможност да изпълни исканията на жителите на града за реставрация на съществуващата сграда.

Те се притесняват и искат още веднъж да напомнят, че при отказ от прехвърляне на управлението на съществуващото приемно здание към активите на община Нова Загора ще бъдат принудени да започнат с реализирането на проекта, съобразно издаденото вече разрешение за строеж, в това число и премахване на съществуващото приемно здание.