Специализираният наказателен съд - СНС, заради по-голямата си специализация и компетентност, ще решава дела за корупционни престъпления на представители на висшите етажи на властта. Това гласува днес парламентът на първо четене с внесени от Министерския съвет промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), съобщава БТА.

Решеният на СНС ще засягат депутати, министри, председатели на държавни органи, националното и териториалните ръководства на Агенция "Митници", членове на УС на НАП, областните управители и заместниците им, магистратите, членовете на ВСС и инспекторите.

В мотивите се посочва, че промените в НПК целят защита на жертвите на престъпления и изключване на паралелните наказателни производства в България и в друга държава от ЕС. Въвежда се дистанционен разпит на вещо лице по инициатива на пострадалите от престъпления.

Занапред съдът ще е длъжен да обявява в какъв срок ще е готов с мотивите към присъдата. Вменява се задължение на касационния съд да изпраща незабавно препис от решението си на прокурора за изпълнение, когато става въпрос за ефективно лишаване от свобода. Заложен е и механизъм, който да доведе до усъвършенстване на уредбата на бързото и незабавното производство чрез създаване на единен процесуален ред за ускорено разследване в досъдебната фаза и разширяване на приложното му поле. С измененията се въвежда и разпоредително заседание, на което да се решават окончателно въпросите за допуснати процесуални нарушения в досъдебното производство.

Филип Попов от БСП заяви, че не са съгласни определени лица да бъдат давани на нарочен съд само заради заеманата длъжност, защото това вероятно е неконституционосъобразно и неудачно.

Мнозинството подкрепи и проекта за поправки в НПК на Корнелия Нинова и депутати от БСП, свързани с промени в процесуалния ред за прилагане на института на предсрочното освобождаване.

Така занапред, ако предложението бъде прието и на второ четене, лишените от свобода няма да могат сами да преценяват дали е настъпил моментът за предсрочното им освобождаване. Вносителите са заложили преценката да бъде на органите по изпълнение на наказанието. В същото време се стесняват критериите за преценка дали една молба е основателна.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ обясни, че нищо по отношение на предсрочното освобождаване не се е променило. Единствено, което е направено с предишни промени, е да се даде възможност на осъденото лице само да подава молба за предсрочно освобождаване.

"Персонализирахме и отговорността на всеки, който дава становище пред съда да има ли предсрочно освобождаване", подчерта Кирилов. Той добави, че предпоставките за предсрочно освобождаване дори са засилени, а не минимализирани.