Всички български нотариуси ще могат да заверяват подписа на преводач на документи от чужбина. Това може да става и по места, а не както досега - от централното управление на Министерството на външните работи (МВнР) в София.

Решението е прието с промените в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, които бяха разгледани на днешното заседание на Министерския съвет.

С промените отпада необходимостта преводачите или гражданите да пътуват до столицата единствено с цел да заверят превод на определен документ, предназначен за ползване в страната. За услугата до момента МВнР събираше такса от 15 лв., а при нотариусите същата услуга ще струва 6 лева.

За да бъде гарантирана правната сигурност, преводачът ще се легитимира пред нотариуса с издаден от МВнР документ. Така той ще удостовери, че е вписан в списъка на физически лица, извършващи преводи на документи и други книжа.
До момента преводите на документи, предназначени за ползване в страната, трябваше да бъдат заверени от Служба "Заверки и легализации" към дирекция "Консулски отношения" в МВнР. Това изискваше отделянето на сериозен времеви и финансов ресурс.

Услугата ще продължи да се извършва както и досега - и от МВнР, ако такава заверка се изисква или се приема от държавата, в която ще се използва.

Това е поредната мярка, предприета от правителството за облекчаване и ускоряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса в страната.