Депутатите са приели на първо четене промени в Закона за акцизите.

С промените се предлага увеличаване на акциза на цигарите от 41 лева за 1000 къса на 74 лева.

Въвежда се и минимален общ акциз върху цигарите от 137 лева за 1000 къса, съобщи БНР.

С приетите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се отменя данъчното облекчение за предприятия, извършващи големи инвестиции в селското стопанство, преработвателната промишленост, високите технологии и инфраструктурата и производството.

Парламентът е гласувал на първо четене данъкът върху хазарта да бъде повишен от 10 на 12 сто от догодина.