Български и гръцки преподаватели ще обучават представители на иракските сили за сигурност.

Това предвижда одобреният от правителството проект на споразумение между отбранителните ведомства на България, Гърция и Ирак, според който 30 военнослужещи от иракските сили за сигурност трябва да бъдат обучавани в Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново.

Програмата на обучение включва въпроси, свързани с операции за поддържане на мира.

Критериите за подбор, както и програмата се разработват от министерствата на отбраната на България и Гърция съвместно с тренировъчния център на НАТО в Багдад, а обучението ще се извършва от български и гръцки инструктори.

То ще бъде безплатно за иракската страна, като транспортните разходи се поемат от Министерството на отбраната на Гърция, а разходите по провеждането на обучението се поемат от българското военно министерство.