Автоинструкторите настояват държавата да излезе от изпитите за шофьорски книжки.

Подписка, подкрепена от близо 500 автоинструктори от цялата страна ще бъде внесена днес от Съюза на българските автомобилисти и Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Тя е адресирана от премиера Борисов, министъра на транспорта Московски и председателя на парламентарната комисия по транспорт Ананиев.

Исканията на автоинструкторите са две: да бъде отменен проекта на наредба за изменение на Наредба 38 за провеждането на изпитите и реда за провеждане на изпитите, както и последните изменения на наредба 40, които регламентират условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, които са в сила от февруари 2015 година.

Второто искане е министърът на транспорта да инициира законови промени, с които изпитите за шофьорска книжка да бъдат извадени от държавните органи в частния сектор, за да се избегне досегашният модел на сливане на функциите на държавата по изпълнение и контрол върху провежданите изпити.

Автоинструкторите настояват ръководителите да се вслушат именно в тях, тъй като те познават до болка проблемите в бранша, а предлаганите промени са само „козметични” и не могат да решат проблемите с купуването на книжки и корупцията при издаване на пътни листи при превоз на опасни товари.

В отвореното писмо, с което съобщават за исканията си се посочва, че подписалите се 461 инструктори са близо половината от всички постоянно професионално ангажирани преподаватели.

Провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и проверовъчните изпити трябва да излязат от държавата, за да не се нарушава балансът между изпълнителната и контролната дейност, както е в момента.