Прокурорът от Върховната касационна прокуратура Иванка Которова е национален член в Евроюст от страна на България. Тя бе определена от кабинета "Борисов - 3" за този пост.

Помощник на националния член ще бъде прокурорът от Софийската градска прокуратура Димитър Хаджийски, съобщиха от Министерски съвет. 
Мандатът и на двамата е четири години, считано от 12 февруари 2018 г.

Сега национален член в Евроюст е Камен Михов, чийто мандат изтича на същата дата.

Евроюст е специализирана структура на Европейския съюз със седалище в Хага. Създадена е като орган за засилване на борбата с тежката престъпност.
Задачата й е да подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните органи за разследване и съдебно преследване на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки.