В едномесечен срок се очаква да бъде насрочено делото за регистрацията на партията на Лютви Местан – ДОСТ.

В Софийския градски съд то бе разпределено публично, като се падна на съдия Лилия Илиева, председател на 3 състав в Търговско отделение. В жребия участваха 22-ма съдии.

От тук нататък процедурата позволява съдията Илиева да прецени дали заявлението за регистрация е изрядно, ако има някакви нередности, тя може да даде указания за отстраняването им.

Съществува и опцията магистратът да си направи отвод, ако прецени, че има основателна причина.

Делото е с трудност 0.6, което означава, че не се третира като сложно. Най-висок индекс се дава на производствата по несъстоятелност, където оценката за трудността им е 4.9.

Делото бе разпределено от съдия Валерия Братоева, тъй като ръководителят на фирменото отделение Радостина Данаилова е в отпуск.

Освен заявлението за регистрация, което е постъпило на 28 април, има и 23 тома с документация, които се съхраняват във фирменото отделение.