"Днес обществото ни има проблем не само с користта, но и с опростачването на политическия живот, които ни връщат назад в икономическото и социално развитие, покваряват обществения морал и ни отдалечават от цивилизования свят." Това заяви президентът Румен Радев на среща със студенти в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". 

Според него в институциите трябва да влязат високообразованите и достойните, а не послушните. 

Президентът призова младите хора да се развиват като добри специалисти, но и да отстояват своята активна гражданска позиция, като подчерта възпитателните функции на образованието.

"В България е необходима политическа среда, която да осигури широка, реална и ефективна представителност на гражданите в управлението и да не допуска безконтролност при упражняването на властта", подчерта държавния глава. 

Румен Радев остро нападна правителството: Безконтролната власт ражда цинизъм

Румен Радев остро нападна правителството: Безконтролната власт ражда цинизъм

"С цинизъм не може да има ефективно управление"

По думите му ускореното икономическо и социално развитие на страната няма как да се случи, без да бъде решен проблемът за субективността на властта и кой я упражнява.

В лекцията си той изтъкна, че общественото недоволство расте, а страната ни е заседнала на дъното на Европа.

Президентът посочи още, че по редица ключови показатели - доходи, социално неравенство, престъпност, корупция, агресия, смъртност, свобода на словото и качество на живот, България се нарежда до страните като Субсахарска Африка и все по-трудно се вписва в "европейския пейзаж".

Според него в основата стоят неравенствата и бедността.

Румен Радев припомни за проведената наскоро по инициатива на президентската институция кръгла маса на тема "Неравенства и бедност в България", по време, на която са се дали разумни предложения относно подобряване на системата на образованието, здравеопазването, икономиката, данъчния и социалния модел в страната.

Държавният глава подчерта, че в страни с приобщаващи политически и икономически институции има прогрес и просперитет, основан на конкурентоспособност, а силната централизирана държава провежда ефективни данъчни политики, отстоява правата и собствеността на гражданите и гарантира техните свободи и сигурност.

Според президента моделът на управление в страната ни неглижира гражданското общество.

"При тези институции публичните средства се изразходват с липса на достатъчно прозрачност, а управляващите са безотчетни и безотговорни, гражданите са слабо представени в управлението и управляващият елит е слабо контролиран, а основната му цел е личното облагодетелстване", посочи още Румен Радев.

Според него без промяна на политическата ситуация, не може да се постигне и промяна в икономиката и разрешаване на проблемите със законите.

В отговор на въпрос на студент дали е време в България да бъде въведена президентска република и дали ще създаде своя политическа партия, държавният глава подчерта, че политически партии може да бъдат създадени от младите хора, защото именно те трябва да решават своето бъдеще.

Президентът добави, че единението се гради на ясни принципи - законност, свобода на словото и суверенитета.

Запитан за доминиращото обществено усещане, че в България престъпността не се наказва, президентът подчерта, че безнаказаността поражда още по-голяма безнаказаност, ако не се пресече навреме.

"Когато има гражданска безконтролност върху институциите, тя се изражда и в безнаказаност на институциите", добави още Румен Радев.