За равнопоставеност между жените и мъжете в обществения живот се обявиха депутатите от парламентарната комисия по вероизповедания и правата на човека.

Те приеха единодушно на първо четене написания от Министерския съвет изцяло нов Закон за равнопоставеност между жените и мъжете. Цел номер 1 на този закон е да гарантира равни права за жените и мъжете, които да дадат възможност за развитие и на двата пола в обществения живот.

Авторите на закона посочват, че действащото право сега се опитва да отговори на необходимостта от осигуряване на равнопоставеност на жените и мъжете, но няма реален успех. Новите законови текстове ще дадат еднакво право на жените и на мъжете да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на пола им и различното им поведение.

Законът цели да гарантира достъп на жените и мъжете до всички сфери на обществения живот и постигане на личностна и професионална реализация и развитие. Негова задача е също да осигури балансирано представителство на жените и мъжете във властта.

Със закона се създава и единна държавна политика, която да гарантира с интегриран подход и специални мерки именно равнопоставеността между мъжете и жените. Тази политика ще се координира от Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет, който ще се председателства от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

"Много от висшите държавни постове у нас се заемат от жени", посочи по време на дискусията по закона председателят на комисията Красимир Велчев. Той доказа думите си, като изтъкна, че председателят на Народното събрание, вицепрезидентът, зам.-председателят на Европейската комисия са все жени.

"Има осем жени в правителството, две от тях са и вицепремиери. В парламента пък едни от най-важните комисии се ръководят от жени - Менда Стоянова, Полина Карастоянова, Бойка Маринска и други", отбеляза още Велчев.

Той използва момента и се похвали, че жените в парламентарната група на ГЕРБ са цели 35%. За разлика от този подход обаче при Реформаторския блок от нежния пол са само 4%.