За заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията е назначена Андреана Атанасова. Това става със заповед на министър-председателя Бойко Борисов, след като Димитър Геновски е освободен от длъжността. Геновски напуска по свое желание.

Андреана Атанасова е била член на Комисията за регулиране на съобщенията в продължение на пет години. Има над 20-годишен опит в сферата на съобщенията и европейските въпроси, като последователно е работила в Държавната инспекция по съобщенията, Комитета по пощи и далекосъобщения, Министерството на транспорта и съобщенията, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз и други.