България и Китай трябва да издигнат на ново ниво двустранните политически отношения, което да внесе импулс и да разкрие нови перспективи пред партньорството в икономиката, инвестициите и други сфери от взаимен интерес. Това беше общата позиция на държавния глава Румен Радев и министър-председателя на Китай Ли Къцян, които проведоха среща в град Далиен.

Румен Радев представи на министър-председателя на Китай предложение за основните насоки за развитие на българо-китайските отношения. В предложението се включват 9 приоритетни области, в които България и Китай имат голям потенциал да реализират взаимноизгодни проекти: транспортна инфраструктура, финансово-инвестиционната дейност и финансови технологии, IT сектор и стартиращи компании, научно-изследователска и развойна дейност и иновации, откриване на директна авиолиния между Пекин и София, туризъм, селско стопанство, устойчиво развитие и градско планиране и енергетика.

Президентът е категоричен, че България все още е бяло петно на картата на китайските инвестиции и това трябва да се промени решително.

Радев открои създаването на пряка въздушна линия София-Пекин, както и откриването на клон на китайска банка в България, като ключови предпоставки за ускореното развитие на двустранните отношения и до много по-добри условия за реализация на останалите проекти във всички области.

Държавният глава подчерта, че облекчаването на инвестиционния, финансов и търговски обмен между България и Китай е в интерес както на двете държави, така и на нашия регион.

Китайският премиер оцени високо идеята на българския президент за откриване у нас на Център за глобално партньорство в рамките на инициативата "17+1", който да допринесе за проучването на правната рамка на ЕС и осъществяването на перспективни инвестиционни проекти. За нейната реализация вече работят правителствата на двете държави.

На срещата държавният глава отбеляза и възможността за изграждането на българо-китайски център за научни изследвания и иновации в София.

"Такива изследвания и иновации вече са залог да имаме конкурентоспособна икономика и тя да се развива точно в областта на високите технологии и производствата с добавена стойност", подчерта Румен Радев. Държавният глава посочи като пример партньорството между българска софтуерна компания и най-големия китайски туристически оператор и призова за мултиплицирането на този успех.

Сред акцентите на срещата между Радев и Ли Къцян бяха още партньорство в енергетиката, както и увеличаването на износа на млечни продукти и храни от България за Китай.

Държавният глава изрази надежда за съхраняване на потенциала на свободната търговия и изрази мнение, че всички спорни въпроси в рамките на Световната търговска организация следва да се решават в дух на конструктивен диалог и на основата на многостранни преговори.