Президентът и главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев удостои полковник Мирослав Костадинов и полковник Румен Петков с висше офицерско звание "бригаден генерал" по време на церемония на "Дондуков 2". Държавният глава назначи бригаден генерал Костадинов и за командир на 2-ра механизирана бригада.

"Новите звания и назначения са заслужено признание за вашата всеотдайна служба и принос за развитието на Въоръжените сили и утвърждаването на техния авторитет", заяви Радев в приветствието си по време на церемонията.

По негови думи усложнената глобална среда на сигурност и растящите рискове пред страната ни поставят по-високи изисквания към отбранителните способности на Българската армия и нейния ръководен състав. Румен Радев посочи още, че изискванията се отнасят и "към процеса на модернизация на Въоръжените сили, към подготовката на личния състав и постигането на ново, още по-високо ниво на съвместимост с нашите съюзници."

Бригаден генерал Мирослав Костадинов изрази признателност от името на двамата офицери за оказаната чест. Той е завършил Висшето военно общовойсково училище "Васил Левски" през 1997 г. със специалност "Мотострелкови войски". През 2008 г. завършва магистратура с професионално направление "Военно дело" във Военна академия "Георги Стойков Pаковски", гр. София, специализация "Сухопътни войски", а през 2018 г. се дипломира с магистърска степен по специалността "Стратегическо ръководство на отбраната и Въоръжените сили". Кариерата си на военнослужещ започва през 1997 г., като преминава през длъжности от командир на взвод до заместник-командир на бригада в гарнизоните Харманли, Стара Загора, София, Казанлък и Карлово. Участва в международни мисии като "Щабен офицер по планирането" в Афганистан през 2011 г., и "Помощник-командир на втора оперативна група за обучение и връзка" също в Афганистан през 2012 г. Със звание "полковник" е от 24 септември 2018 г.

Бригаден генерал Румен Петков завършва Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право" през 1991 г. Кариерата си на военнослужещ започва същата година като следовател във Варненската военно-окръжна прокуратура и присвояване на офицерско звание "старши лейтенант". През 1993 г. става съдия във Варненския военен съд, а през 2001 г. - съдия във Военно-апелативния съд. От 2021 г. до момента е административен ръководител - председател на Военно-апелативния съд. Награждаван е със знаци "За вярна служба под знамената" - първа степен, "За отлична служба" първа степен и с Почетни знаци на министъра на отбраната "Свети Георги" първа и втора степен.

Радев награди полковник Данаил Баев с висше офицерско звание "бригаден генерал"

Радев награди полковник Данаил Баев с висше офицерско звание "бригаден генерал"

Баев беше назначен и за директор на дирекция "Разузнаване" във Военния секретариат на Европейския съюз