Към най-големият манастир в България, който е притегателен център за туристи от цял свят - Рилският манастир, ще бъдат пренасочени 240 000 лева, съобщиха от Министерския съвет. Парите са за издръжката на Светата обител за първото тримесечие на настоящата година.

В тази Света обител се пазят мощите на духовния закрилник на България - Св. Йоан Рилски.

В писмо до премиера Бойко Борисов игуменът на Рилския манастир Адрианополски епископ Евлогий благодари за подкрепата, която правителството неведнъж е оказвало на манастира.

Адрианополският епископ Евлогий изтъква също така правилното решение на българското правителство да не бъдат затваряни храмовете и манастирите в пандемията.

Пътят за Рилския манастир вече е отворен

Пътят за Рилския манастир вече е отворен

След близо 3 месеца