Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. Те са в размер на 3 415 990 лв., съобщиха от Министерския съвет след днешното онлайн заседание.

Парите са за финансиране на дейности, необходими за реализиране на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. и са за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2020 г. 

Допълнителните пари са необходими основно за изпълнение на изискването за адаптиране на санитарни възли за хора с увреждания на всички етажи в учебните корпуси на държавни училища към МОН, както и за осигуряване на достъп до тях (чрез изграждане на асансьори за сградите, в които това е технически възможно). Парите са предназначени за ремонт в 31 училища и са изчислени за дейностите, които се очаква да бъдат изпълнени през 2020 г.

Допълнителното финансиране не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2020 г.