С европари ще нарежем за скрап риболовния кораб „Биская" - най-големият плавателен съд, с дължина 38,15 м., който е извършвал стопански риболов в акваторията на Черно море в България.

Това става, след като разплащателната агенция изплати първата премия по Мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР), за нарязване на риболовен кораб за скрап.

Бенефициент е бургаското дружество "Атлантик" АД, сключило договор за покупко-продажба на кораба „Биская" за скрап с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Безвъзмездната финансова помощ за нарязване на риболовния кораб е в размер над 746 000 лв.

Мярката има компенсаторен характер и се финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски средства и 15% - национално доплащане от държавния бюджет.

За да бъде преведена премията по мярката, собственикът на риболовния кораб трябва да има сключен договор с лицензирана компания за покупко-продажба или за нарязване на плавателния съд за скрап. Контрактът може да бъде и за покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от скрапирането. Премията се намалява с размера на продажната цена.

По Мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от ОПРСР се подпомагат корабособственици, които окончатално прекратяват риболовната дейност на кораба си. За целта плавателният съд се заличава от регистъра на риболовните кораби на ЕС и лицензът се анулира.

Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг.