В своя програмна декларация приета на теоретичната Национална конференция, Съюзът на демократичните сили - СДС сe определя като дясна, християн-демократическа и национално отговорна партия, която продължава да бъде основната антикомунистическа организация в България, осъществила успешно прехода от тоталитарна, към държава - член на ЕС и НАТО.

Този преход има три взаимно свързани и изключително значими сфери на промяна: политическа, икономическа и духовна. По време на техните управления, историческият дълг ги задължава да извършат тежки и непопулярни реформи, "допуснахме и недобри практики", обясняват СДС.

Те заявяват, че положените усилия в тези три сфери са довели до заемането на полагащото ни се място в Европа и НАТО. СДС е убеден, че членството в ЕС и НАТО няма алтернатива. Но категорично не е постигната най-главната цел - повишаване на благосъстоянието на българските граждани и достигането до средноевропейския стандарт на живот.

"Ние осъзнаваме нашите пропуски и на базата на този опит, сега СДС си поставя за цел смяна на неефективния за гражданите модел на управление, утвърдил се след 2001 г. Като отчита проблемите на управленския модел в настоящия момент, Съюзът на демократичните сили е убеден, че има водеща роля за промяната му и може да помогне на страната ни да посрещне новите предизвикателства пред променяща се Европа", коментират от партията.

СДС дпълва, че като най-старата дясна партия в България, не трябва да отстъпва политическия терен на автентичното дясно, родолюбието и традиционните ценности на други формации, за които това е по-скоро тактика за изграждане на положителен публичен образ, отколкото осмислена и последователно защитавана политика.

СДС гледа към управлението

СДС гледа към управлението

Според лидера на СДС предсрочни избори ще има

Затова СДС се обявява за приемане на програмни приоритети на партията, насочени към съхранение на консервативната й същност в политически, икономически и морален смисъл.

СДС предлага на другите десни и национално отговорни организации, убедени в необходимостта от смяна на модела, обединителни приоритети, около които да се търси сътрудничество в следните посоки:

Задълбочаване на интеграционните процеси в ЕС и НАТО, в това число - ускореното приемане на България в Еврозоната и Шенген.

Удвояване на доходите през следващия управленски мандат чрез по-висок икономически растеж, чрез удвояване на БВП за следващите 10 години и намаляване на преките и косвени данъци.

Осъществяване на необходимите реформи в съдебната система, които да осигурят справедливо и бързо правораздаване за всеки българин.

Борба с корупцията на всички нива в институциите и държавната администрация.

Финансово-административна децентрализация, административна реформа и намаляване броя на чиновниците.

Премахване на административните пречки за бизнеса и гражданите.

Прекратяване на порочната практика за наливане на пари в нереформирани системи, като образование, здравеопазване и сигурност.

Въвеждане на електронно правителство.

СДС прави собствени листи за местните избори

СДС прави собствени листи за местните избори

По общини структурите ще имат свободата да съставят и да участват в местни коалиции