Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева представи приоритетите в областта на външната политика пред дипломатическия корпус.

Сред важните цели, които правителството си поставя във външната политика в европейски контекст тя открои присъединяването на страната ни към Шенген и Еврозоната.

"Вярвам, че в интерес на всички нас е да имаме силна и обединена Европа, която единствена може да даде адекватен отговор на многобройните глобални предизвикателства, пред които сме изправени днес. Ключово в тази посока е запазване на единството на Европейския съюз и задълбочаване на интеграцията между държавите членки", подчерта пред дипломатите вицепремиерът.

Страната ни ще положи усилия и в посока намирането на устойчиви общоевропейски решения на проблема с миграцията и осигуряването на пълен контрол върху външните граници на ЕС. България е готова да се включи активно със свой принос в започнатите инициативи и да работи за тяхното разширяване, подчерта тя.

В областта на външните отношения фокус в програмата на Българското председателство ще бъде поставен върху Западните Балкани, отбеляза още първият ни дипломат.

Ще бъде запазена последователната и активна позиция на България в подкрепа на инициативата "Източно партньорство" - за политическото асоцииране, икономическата интеграция и европейската перспектива на Грузия, Република Молдова и Украйна, както и за финализиране на нови споразумения за всеобхватно и задълбочено партньорство с Армения и Азербайджан. Индивидуално решение на всяка страна е как ще продължи напред, ние не трябва да ги притискаме, а да оказваме необходимата им подкрепа, подчерта Екатерина Захариева.

Отдаваме приоритетно значение на членството си в НАТО и участието си във форматите за сътрудничество в областта на сигурността, утвърждаване на баланса и стабилността в региона на Черно море. Това е част и от националния интерес на България, изтъкна вицепремиерът Захариева. По думите й има консенсус между институциите страната ни да изпълни поетите в Уелс ангажименти за поетапно увеличаване на разходите за отбрана. За нас е важно също така да работим в посока подобряване на възможностите на българската армия.

Пред представителите на дипломатическия корпус, като външнополитически приоритет вицепремиерът открои и присъединяването на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Захариева подчерта, че вече се работи за усъвършенстване и създаване на вътрешен координационен механизъм за реализирането на тази цел.

"Вярвам, че външната политика трябва да бъде по-практически ориентирана и затова ще търсим нови възможности за разширяване на търговските и икономическите връзки. Основен приоритет за българското правителство е създаването на устойчива бизнес среда за родните фирми и чуждестранните инвеститори, както и подкрепа за навлизането и укрепването на позициите на българските дружества, стоки и услуги на международните пазари и външната политика може да допринесе много за това", изтъкна първият ни дипломат.

Като основен приоритет Екатерина Захариева определи и грижата и защитата на правата на българските общности в чужбина, развиването и стимулирането на тяхната култура и национално самосъзнание и благодари на представителите на чуждестранните дипломатически мисии за подкрепата в тази насока.

В рамките на работната среща, вицепремиерът Захариева представи и своя екип в МВнР. Тя проведе и дискусия с чуждестранните дипломати по конкретни въпроси както от областта на двустранните отношения, така и от европейския и международен дневен ред.