Комисията по здравеопазване е абсолютно отговорна за това, което се случва в страната. Няма никакви медицински и научни доказателства за ползата от марихуаната или продукти от нея.

Това каза пред News.bg председателят на здравната комисия в парламента д-р Даниела Дариткова след гласуваните промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекусорите. Д-р Дариткова заяви, че с направените промени отпада от текстовете опиумният мак.

В европейското законодателство няма разпоредби, позволяващи отглеждането на опиев мак като земеделска култура, поради което следва да отпадне текстът относно вносът и износът на опиев мак, посочва в мотивите си вносителят.

В същото време се приема промяната, гласяща, че Отглеждането на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието и храните. Условията и редът за издаване на разрешение, търговия и контрол се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

По време на обсъжданията в зала Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт коментира, че предпочита да остане действащият сега текст, отколкото да се даде възможност да се легализира производството на наркотици, с което да бъдат засегнати 1,2 млн. деца.

Д-р Дариткова запозна депутатите и с експертно становище, според което най-разпространеният наркотик в страната, особено опасен за подрастващите, е конопът.

„По искане на МВР в МЗХ е сформирана голяма междуведомствена група за преценка на законодателството по отглеждане на канабис – нито един от присъстващите не е предлагал или предполагал формулиране на правила за отглеждане на марихуана”, се казва в изнесената оценка.

Освен това в нея се посочва, че е „маркетингов трик производството на продукти от конопа” и този трик е „насочен към подрастващите и хората в криза”.

Според представеното пред депутатите мнение, важен факт в последните години е наличието на технологии, позволяващи достигането на високо съдържание на тетрахидракарабинол до над 30% в канабиса.

В същото време се отчита липсата на предложение за отглеждане на сортове, които не продуцират тетрохидракарабинол, каквито безспорно има.

„С предложените промени се създава впечатлението за безвредност на употребата, тоест пушенето на конопа”, се посочва още в експертното заключение, където се прави обосновано предположение, че разходите, на което и да ведомство за ефективен контрол върху конопа, ще бъдат в пъти повече от легалната печалба от продукти от него, на което и да е частно предприятие.

Депутатите от здравна комисия се съобразиха с така представената пред тях експертна оценка. Те подкрепиха текста на вносителя.