От политическа партия „Зелените“ определиха в съобщение до медиите като "напълно неверни" появилите се по-рано съобщения, че съдът е отменил регистрацията им като недопустима.

В него те се обявяват и срещу внушението, че участието им във всички избори досега е нелегитимно.

От Решение №294/05.02.2016 на СГС, според тях, ясно се вижда, че изобщо не става въпрос за отмяна на регистрацията, а с това решение съдът постановява, че съдържателната част от името ни "Зелените" се повтаря в името на други регистрирани организации.

Съдът изрично указва на ищеца, че решението не може да бъде основание за заличаване на регистрацията на ПП "Зелените". От партията имат сериозни аргументи срещу това решение и го обжалват, като очакват решението на СГС да бъде отменено от въззивната инстанция поради солидните доводи за неговата неправилност: изводите на първоинстанционния съд противоречат на материалния закон и същото е немотивирано.

През 2008 г. Фирмено отделение на същия съд е допуснало вписването на ПП "Зелените", като е преценило, че вписването под това наименование е допустимо, макар и в проведено за целта охранително производство. Същият ищец е водил още едно дело за отмяна на решението за вписване на ПП "Зелените", като ВКС с определение е оставил жалбата на ищеца без разглеждане като недопустима и втори състав на ВКС е потвърдил това определение.

В навечерието на осмата си годишнина, "Зелените" заявяват, че подкрепата за зелените идеи расте повече от всякога, като вече са част от управлението на 11 български общини.