Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" освободи изпълнителния директор на Разплащателната агенция Николай Каварджиклиев, съобщи Министерство на земеделието. На проведеното днес заседание бяха освободени и неговите заместници Венцислава Монева, Петя Славчева и д-р Климент Петров.

Днес беше избрано и ново ръководство на Фонда. За изпълнителен директор на ДФЗ е назначен Георги Тахов. Негови заместници ще бъдат Ива Иванова, Владислава Казакова, Димитър Горов и Георги Динев.

Назначиха нови шефове на Агенцията по горите и "Напоителни системи"

Назначиха нови шефове на Агенцията по горите и "Напоителни системи"

Постовете се поемат от инж. Стоян Тошев и Атанас Мулетаров

Георги Тахов е доктор по икономика, специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка". Той притежава и магистърски степени по "Счетоводство и контрол" от ВФСИ "Д. А. Ценов", Свищов, "Право" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", както и "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред" от Академията на МВР. Специализирал е икономика и управление на промишлеността в Германия. Георги Тахов притежава дългогодишен управленски опит в Националната агенция за приходите. Владее немски и английски език.