Назначиха нови изпълнителни директори на Изпълнителната агенция по горите и "Напоителни системи", съобщава bTV.

Инж. Стоян Тошев оглавява Агенцията по горите, след като досегашния директор инж. Филип Ковашки напусна поста по собствено желание.

Инж. Тошев е магистър по "Горско стопанство" от Лесотехническия университет. Започва работа в сектора като горски стражар в Държавно горско стопанство-София. През 2011 г. постъпва в Регионална дирекция по горите-София, като последователно заема различни длъжности в системата. От 2016 г. е заместник-директор на РДГ-София, а от месец май 2019 г. до момента е бил неин директор. Той има и допълнителна квалификация, специализации и курсове в областта на спътниковите технологии в инвентаризация на горите, оценка на щети при природни бедствия, оценка на ловни трофеи и други.

Атанас Мулетаров пък дастава начело на "Напоителни системи". Той е избран с решение на Съвета на директорите на дружеството. Мулетаров има дългогодишен опит в "Напоителни системи" ЕАД, като от 2011 г. до момента е бил директор на дирекция "Собственост и наеми" в Централното управление на дружеството.