Правителството прие Постановление за допълнение на Наредбата за административното обслужване, с което задължава всички общински администрации да използват стандартизирани образци на заявления за най-масовите общински услуги.

Целта е гражданите и бизнесът да бъдат облекчени и да се намали административната тежест.

Стандартизираните документи ще бъдат вписани в Регистъра на услугите към Административния регистър.

Приетото Постановление е втората стъпка за стандартизация на административните услуги, след като през 2018 г. бяха уеднаквени и услугите, които се предоставят от областните администрации.