134 проекта са одобрени за финансиране по Столична програма "Култура" `2021, съобщиха от Столична община.

На тазгодишната сесия са заявени 550 идейни предложения, оценени от експертните комисии във всяко направление на Столична програма "Култура". Всички те трябва да бъдат реализирани през настоящата година. Финансовата подкрепа е оценявана индивидуално за всеки проект, предложените суми са определяни с цел да се гарантира неговата реализация.

Организациите, стоящи зад проектите, следва да предоставят в 10-дневен срок допълнителните документи, изискуеми по правилата на Столична програма "Култура". Информацията за одобрените предложения и предложените в резерва е публикувана на https://kultura.sofia.bg/section-9-novini.html.

През настоящата година освен силно увеличеното количество на подадените кандидатури се забелязва и високото качество на по-голямата част от тях, както и това, че повечето отговарят в голяма степен на целите и приоритетите на Столична програма "Култура" `2021.

Организаторите на събития, провокирани от ситуацията, породена от разпространението на КОВИД-19, задълбочено са работили върху адаптиране на културни събития към реалностите на живота ни, демонстрирали са изобретателност и гъвкавост при осигуряване на алтернативни решения за реализиране на идейните си проекти.

Експертите оценители изтъкват, че голяма част от нефинансираните проекти са стойностни, но бюджетните реалности не позволяват финансиране на по-голям брой.