За България е от изключително значение продължаването на стратегическите съюзнически отношения със Съединените американски щати, произтичащи от споделените ценности и ролята на САЩ в света.

Отношенията с Вашингтон заемат особено важно място във външната политика на нашата страна, а задълбочаването на политическия диалог и сътрудничество на всички равнища, както и икономическото и военнополитическото ни сътрудничество, което има траен и неподвластен на моментната конюнктура характер, е от първостепенно значение за България.

Това обяви министърът на външните работи на Кристиан Вигенин пред почетните консули на България по време на своята встъпителна реч, която дава началото на годишната Конференция на почетните консули.

В същото време, в рамките на евроатлантическата писта и без да бъде поставяна под съмнение стратегическата ни ориентация, страната ни има интерес от поддържането на взаимно изгодни отношения с Русия, отчете Вигенин.
„Езикът, културната, историческата и религиозната близост между нашите народи е важен фактор в двустранните отношения. Ключови сектори на сътрудничество са търговията, туризма и енергетиката", коментира той и добави, че през 2013 година Русия е втория по големите търговски партньор на България.

В същото време трябва да се знае, че България подкрепя суверенитета, единството и териториалната цялост на Украйна, настоя Вигенин и допълни, че страната ни е сред членките на Европейския съюз, които стоят твърдо зад европейските амбиции на Киев.

Виждането ни, обаче, по отношение на санкциите в международните отношения е, че те трябват да бъдат превантивни, възспиращи и обратими. „Санкции срещу Русия от страна на ЕС не трябва да влияят и да вредят на интересите на страните членки на съюза", посочи Вигенин.

Дипломат №1 подчерта още, че България води „активна, но разумна" външна политика, като отстоява българския национален интерес спрямо евроатлантическите ценности.
България се стреми да бъде активен и коректен партньор на ЕС, като сме заинтересовани от развитието на единен, силен и ефективен съюз, основан на принципа на солидарността, който не е разделен на център и периферия, посочи пред консулите Вигенин.

Що се отнася до НАТО, България разглежда развитието на евроатлантическото партньорство като гаранция за мира и глобалната сигурност, а нашето членство в алианса - като основен гарант за националната сигурност, заяви външният министър. „Важно е да се знае, че е България е сред привържениците на концепцията за отворените врати на алианса, особено по отношение на страните от Западните Балкани и Грузия", посочи той.

В рамките на конференцията с почетните консули на България ще бъдат обсъдени икономическото състояние на страната ни, перспективите пред бизнеса и стъпките и механизмите, които отделените консули могат да предприемат в своите държави, за да изпълнят мисията си да работят в полза на икономическото развитие на България.