Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще представи новата енергийна стратегия на България по време на кръгла маса на тема „Значение на устойчивото строителство в Европа".

Форумът ще се състои от 11.30 ч. в столичния хотел Радисън САС.

Организатор е Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC).

Очаква се в дискусиите да вземат участие представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, чуждестранни търговски камари, асоциации, агенции, чужди дипломатически мисии у нас, национални и специализирани медии. Те ще обсъдят и координират българския принос в създаването на устойчива среда в Европа на базата на Европейската стратегия за устойчиво развитие „Европа 2020".

Очаква се акцент в работата на форума да бъде ролята на „зелените" сгради за устойчивото развитие. На тази база ще бъде обсъдена възможността за създаване на сертификационна система за сгради на базата на германски норми за това, както и ролята на бизнес партньорството за устойчивото строителство.