Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе онлайн заседание. То беше свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.

Правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на План за възстановяване и устойчивост на страната.

Бяха представени основните параметри на четирите стълба на Плана - Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. Социалните партньори изразиха позиции си по съответните структурни елементи, като направиха конкретни предложения по текстовете на проекта и такива за обвързване на Плана с Националното тристранно споразумение.

Президентството предлага конкретни проекти за възстановяване на страната ни

Президентството предлага конкретни проекти за възстановяване на страната ни

Предложенията са свързани с насърчаване на иновациите, науката и образованието

Бяха обсъдени предвидените мерки за икономическо и социално възстановяване от кризата - пазара на труда, насърчаване на икономиката за осъществяване на трансформация към климатична неутралност, управлението на инвестициите в съответствие с принципите на партньорство при инвестирането на средства от ЕСИФ.

Обсъдено беше и предложението на КНСБ и АИКБ за изменение и допълнение на Кодекса на труда относно принудителния престой не по вина на работодателя при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, както и за регламентиране на компенсации за работниците и предприятията при принудителния престой.

КРИБ разкритикува Плана за възстановяване и устойчивост на вицепремиера

КРИБ разкритикува Плана за възстановяване и устойчивост на вицепремиера

Според тях, трябва да има ясни критерии за разпределение на средствата по тях