Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще заседава извънредно в понеделник, съобщи БНР. На срещата на Тристранката ще обсъждат предложени от синдикатите и работодателите допълнителни антикризисни мерки.

В дневния ред е включено обсъждане и на две предложения на Асоциацията на индустриалния капитал в България - за проблема със злоупотреби с парични обезщетения за безработица и за промени в закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

Нов пакет от мерки за подкрепа на икономиката обсъждат в Тристранката

Нов пакет от мерки за подкрепа на икономиката обсъждат в Тристранката

Повишиха цената на нощния труд от 1 януари 2021 г.

Още преди великденските празници синдикалните и работодателски организации настояха да бъде обсъден втори допълнителен пакет от социални и икономически мерки. Сред тях е например искането на КНСБ минималното обезщетение за безработица да се увеличи от 9 на 17 лв. на ден.

Становищата на ресорните министерства по идеите на социалните партньори също ще бъдат представени в понеделник.