Нови мерки със социална и икономическа насоченост ще бъдат събрани в общ пакет след Великден. Срокът за внасяне на предложенията в Националния съвет за тристранно сътрудничество е 16 април. Вносителите ще са и от страна на синдикатите, и от страна на работодателските организации.

В края на месеца предложенията ще бъдат обсъдени на среща с правителството.

Приети бяха промени в постановлението за прилагане на мярката 60:40. Премахнат бе срокът от 21 април, който бе фиксиран досега като краен за подаване на документи за кандидатстване.

По схемата предприятията ще могат да финансират платения отпуск на служителите си.

Борисов и синдикатите обсъдиха мерките срещу коронавируса

Борисов и синдикатите обсъдиха мерките срещу коронавируса

Мерките на правителството са работещи и дават резултат, доволни синдикалните лидери

В случаите на преустановяване на работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец. При установено непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Сред секторите, предоставящи образователни услуги, които могат да получат подкрепа, се добавят частни центрове за предучилищно образование, частни детски градини и училища и школи за подготовка на водачи на моторни превозни средства. Всички предприятия от градския транспорт също ще могат да се възползват от схемата. Субсидиите, които получават, няма да са пречка да кандидатстват за подкрепа.

На заседанието си днес тристранният съвет взе решение за повишаване цената на нощния труд от 1 януари 2021 г. Той ще е 0,15% от минималната работна заплата и не по-малко от 1 лев на час при 0,25 лв. в момента.

Борисов и синдикатите обсъдиха мерките срещу коронавируса

Борисов и синдикатите обсъдиха мерките срещу коронавируса

Мерките на правителството са работещи и дават резултат, доволни синдикалните лидери

НСТС обсъди проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с който се предлага обвързване на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд с минималната работна заплата /МРЗ/ - 0,15 % от МРЗ за всеки отработен час или за част от него, но не по-малко от 1 лв. С предложения механизъм се запазва приетото процентно съотношение между МРЗ и минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение от една страна, а от друга се гарантира актуализирането му в съответствие с растежа на МРЗ.

Всички в Тристранката подкрепят увеличението на нощния труд

Всички в Тристранката подкрепят увеличението на нощния труд

Все още не е постигнато обаче окончателно съгласие

Предложението е подкрепено от синдикатите. Работодателите не подкрепят обвързването на допълнителното възнаграждение за нощен труд с МРЗ, но подкрепят заложеното увеличение на сумата от 1 лв. за всеки час положен нощен труд.

На проведеното заседание, Националния съвет за тристранно сътрудничество избра Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, за ротационни заместник-председатели на НСТС, съответно от организациите на работниците и служителите и на работодателите, за срок от една година, считано от днес, 13 април 2020 г.

Държавата поема осигуровките в схемата 60/40

Държавата поема осигуровките в схемата 60/40

Депутатите намалиха и глобата за разходка в парка