От Асоциация "Прозрачност без граници" настояват Централната избирателна комисия да предостави по-ясна информация за доставката на електронни машини за гласуване на европейските избори.

В свое открито писмо от Асоциацията посочват, че още на 24 април са изпратили официално запитване до ЦИК по Закона за достъп до обществена информация. Те са поискали отговор защо Комисията предпочита да наеме, вместо да купи машините за гласуване. Освен това се интересуват от критериите, въз основа на които е определена прогнозната цена за наемане на 3000 машини, както и от начина и срока, по който ще се извърши проверката на софтуера на машините. На последно място от Асоциацията питата какви мерки планира да предприеме ЦИК, за да осигури електронни машини за гласуване във връзка с местните избори, които предстоят през есента на 2019 г.

От "Прозрачност без граници" обаче не са удовлетворени от отговора, който са получили от ЦИК.

ЦИК инспектира доставените машини за гласуване

ЦИК инспектира доставените машини за гласуване

Спазени били изискванията за съхранение, контрол и охрана

"Писмото не дава отговор по същество на поставените въпроси, като се позовава на информация в документи, която не е публично достъпна в тях. Предоставеният отговор е твърде общ", казва се в позицията на асоциацията.

"Отговорът на двата най-съществени въпроса - относно мотивите за решение за наемане на машини и относно критериите, въз основа на които е определена прогнозната цена - се основава на информация, която не е публично достъпна. Посочени са документи (протоколи от заседания на ЦИК), в които е заличена именно търсената информация", подчертават те.

От "Прозрачност без граници" изразяват несъгласието си и с практиката за изключване на камерите и микрофоните и за прекратяване на онлайн излъчванията на заседания, когато се обсъждат въпроси от съществен интерес. Те напомнят, че едно от изискванията на Изборния кодекс е да се осигури публичност и прозрачност относно работата на ЦИК.

Защо наемът на машините за гласуване е колкото цената им, пита Манолова

Защо наемът на машините за гласуване е колкото цената им, пита Манолова

Не е ли много 27 млн. лева само за наем на машините, пита Манолова

Относно въпроса защо машините се наемат, а не се купуват, от асоциацията съобщават, че като мотив ЦИК посочва само, че при наемане доставчикът ще се ангажира с редица допълнителни ангажименти (организиране за своя сметка на софтуер, транспортиране, инсталиране, деинсталиране, тестване, обучения, техническа поддръжка и ъпдейтване на софтуера при необходимост).

От писмото не става ясно защо алтернативното решение за закупуване на машини би изключвало останалите ангажименти по доставка и обслужване, изтъкват те.

Относно стойността на поръчката от "Прозрачност без граници" са категорични, че проучването, с което ЦИК обяснява причините за увеличението на цената за наем, отчита и условия, които са неприложими към конкретните обстоятелства, поради което не може да обоснове поскъпването.

По отношение на бъдещите мерки за осигуряване на машини за местните избори отговорът на ЦИК гласи, че "не се изключва възможността за покупко-продажба на машини за гласуване".

Според "Прозрачност без граници" това е доказателство, че по-малко от шест месеца преди провеждането на местните избори ЦИК все още няма яснота относно въпросните мерки.

Гласуваме с машини made in Taiwan
Обновена

Гласуваме с машини made in Taiwan

Машинната бюлетина е с две страници, първата е до №18

Асоциацията не е удовлетворена и от отговора на въпроса кой ще извърши проверка на софтуера и функционирането на машините, тъй като от него става ясно само, че ЦИК не разполага с капацитет да извърши такава дейност.

Считаме, че Централната избирателна комисия следва да се придържа стриктно към законовите изисквания за прозрачност и публичност по ключови решения, като предоставя информация не само за съдържанието на решенията, но и за аргументите, на които се основават, посочва се като заключение в позицията на "Прозрачност без граници".