Агенцията за обществени поръчки публикува подробности за доставката на 9600-те машини за гласуване, които ще бъдат закупени за изборите, съобщава БНР.

Изискванията са те да имат инсталиран системен и приложен софтуер, включително и изходния код. Целта е да могат да се използват при всички избори без намеса на доставчика.

В пределната цена от 36 милиона лева влизат също логистичното осигуряване на машините и обучението на ЦИК, Районните и секционните избирателни комисии при провеждането на парламентарните избори догодина.

Офертите ще се приемат до полунощ на 29 ноември.

ЦИК реши: Купуваме 9600 машини за изборите

ЦИК реши: Купуваме 9600 машини за изборите

Стойността им е 36 млн. лв.

Обществената поръчка за машините няма да бъде възложена, без да се провеждат преговори с кандидатите поради особените обстоятелства. При договарянето с кандидатите ще бъдат обсъдени необходимото време за изпълнение на процедурата по електронно машинно гласуване от един избирател за всеки вид избори, процедурата по гарантиране на анонимността на вота при събирането на разписките от гласуването, методите за предотвратяване на манипулирането на машинния вот, както и подхода за извършване на поддръжка по време на изборния ден.

Кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълни услуги с доставка съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Кандидатите трябва да отговарят на предварително обявените изисквания.

Ако някой от участниците предложи по-висока цена от обявената, ще бъде отстранен.

Тези, които са допуснати до втория етап от процедурата, ще трябва да предоставят първоначална оферта с технически параметри и ценово предложение. Избраният от тях ще трябва да гарантира изпълнението на договора в размер на 5% от стойността му.

Припомняме, през септември тази година от ЦИК заявиха, че са нужни около 10 000 машини за нормално гласуване.

ЦИК: 10 000 машини са нужни за нормално гласуване

ЦИК: 10 000 машини са нужни за нормално гласуване

Изработен е проектът на техническото задание