Столичната община въвежда нови мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса. Това стана ясно след заседание на Оперативния щаб на Столичната община във връзка със ситуацията в София и завишаване на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19.

Кметицата Йорданка Фандъкова също взела активно участие при обсъждането на решението за извънредно положение в страната късно снощи в Министерския съвет. Тя подкрепя всички възможно най-строги мерки, които биха позволили максималното ограничаване на вируса.

"Всички сектори са включени, защото никой не е застрахован и е много важна отговорността на всеки един човек, защото от поведението на всеки един човек зависи здравето на всички нас", каза кметицата.

Гласувано: Извънредно положение заради коронавируса

Гласувано: Извънредно положение заради коронавируса

С 201 гласа "за" депутатите приеха предложението на МС

Мерките, на които са се спрели от Опративният щаб на Столичната община във връзка с критичната ситуация с коронавируса, са:

1. Затваряне на училищата на територията на общината за срок от една седмица, считано от понеделник. Обучение може да се провежда онлайн, спрямо възможностите. Над 90% от учениците в София разполагат с техническа възможност - таблети, компютри и телефони, с които могат да се включват, каза Фандъкова.

2. Затваряне на публични места, сред които театри, кина, галерии, концертни зали, всякакъв вид клубове, затваряне клубовете на пенсионера. СО се е обърнала и към БЧК, защото те са хората, които ще помагат да се проверени и лицензирани;

3. Затваряне на всички периодични и временни пазари;

4. Максимално използване на възможностите за дистанционна или онлайн работа на служители. По никакъв начин обаче това не трябва да пречи на институцията на администрацията;

Учениците са освободени от присъствие в училище

Учениците са освободени от присъствие в училище

Мерките са взети заради коронавируса

5. Осигуряване и организиране на разяснителна кампания и дезинфекция на места, където се събират повече хора;

6. Отваряне на специална страница на сайта на СО с отделно лого и място, където всички хора да се информират от надежден източник;

7. Да се налагат санцкии и контрол върху хора, които са в домашна карантина, като Фандъкова предупреди, че контролът е изключително важен. "Да кажем на гражданите отново, че това е изключително важно - дисциплината и указанията на лекарите", призова кметицата и посочи, че за детските градини е важно да се запази режима "само по нужда".

8. Осигуряване на медицинската грижа в града;

9. Продължават мерките за дезинфекция на градския транспорт и грижата за водачите;

10. Временно спиране на нощния транспорт;

11. Задължително ограничаване на командировките.

Мерките, които СО предприема, ще бъдат с определен срок от 7 дни, като всички те могат да бъдат автоматично променяни, сроковете да бъдат удължавани или скъсявани. Всички мерки са препоръчителни, ограничителни и възбранителни.

Столичната регионална здравна инспекция минава на 24-часов режим на работа.

Хората ще получат гаранциите за своята защита, стимулиране и функциониране на Втора градска болница.

"Аз вярвам на лекарите и сестрите от Втора градска болница", подчерта Фандъкова и заяви, че всички ние разчитаме на лекарите, сестрите и медицинския персонал.