Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - "Училищен плод" и "Училищно мляко".

С промените в наредбата се опростява избора на заявител, отпада служебният избор и се предоставят по-големи права на директорите на учебните заведения при избора на доставчици. Предвижда се публична процедура за провеждането на процедурите за избор на заявители от учебните заведения. На интернет страницата им ще се обявява, че се набират предложения за доставка на продуктите по съответна схема, изискваните документи, реда за провеждането на избора и обявяването му.

Целта на промените е да се постигне подобряване на хранителните навици на децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания, включително и чрез разнообразие на доставяните продукти и повишаване на ефективността на прилагане на схемата.

По 0,07 лв. дават на училищата да съхраняват млякото и плодовете

По 0,07 лв. дават на училищата да съхраняват млякото и плодовете

Парите могат да се предоставят и на доставчика на храните, ако докаже дейност