Удължават до 29 май кандидатстването за "Патронажна грижа" от общините. Това е по програма "Развитие на човешките ресурси". Така повече лица ще получат необходимите им стоки или услуги в дома и няма да се налага да излизат, информират от Социалното министерство.

Почти 42 000 възрастни, хора с увреждания и лица в риск получават почасови услуги в дома си. Това става с услугата "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

По тази програма 240 общини вече имат подписани договори. Проектите са за почти 68 млн. лв.

Медицински специалисти подкрепят над 12 500 души в домовете им. Другите близо 30 000 възрастни и хора с увреждания получават подкрепа в условията на пандемията с COVID-19. Сред тях има и хора под карантина

Служителите от "Патронажната грижа" им доставят храни, лекарства и други продукти от първа необходимост. Хората от рисковите групи, които не напускат домовете си, получават подкрепа и чрез заплащането на битови сметки и съдействие за неотложни административни услуги.