Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) Атанас Темелков да одобри общото описание на архитектурата на електронното управление в Република България. Това гласуваха днес на правителственото заседание.

Освен одобрението на архитектурата на е-управлението, Темелков трябва и да осигури ред за достъп на отговорните администрации до документа.

Администрациите бият отпор на е-управлението

Администрациите бият отпор на е-управлението

23 администрации остават извън е-обмена на документи

Разработването на архитектурата ще бъде рамка, която да включва основните елементи на електронното управление - правна рамка, оперативна съвместимост, електронна идентификация, работни процеси, информационни ресурси и сигурност, обясняват от пресцентъра на Министерски съвет.

Следването на единна национална архитектура на е-управлението било необходимо за консолидация на техническата и информационна инфраструктура в областта и интеграция на работните процеси и процедури във всички засегнати ведомства.

Общото описание на архитектурата на е-управлението се разработва с активното участие на всички заинтересовани страни - ДАЕУ, експерти от други администрации и представители на академичния сектор.

Дончев върви трудно към електронно управление с аналогови политици

Дончев върви трудно към електронно управление с аналогови политици

БСП: Електронно управление за ГЕРБ е СМС към премиера, а той към администрация