Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене промени в Закона за администрацията във връзка с увеличаване капацитета на "Гранична полиция". Предложението подкрепиха 13 народни представители, а двама гласуваха "въздържал се", съобщи БТА.

В мотивите се посочва, че произтичащите заплахи за националната сигурност вследствие на мигрантския поток налагат предприемане на стратегически мерки за повишаване възможностите на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) за осъществяване на надежден граничен контрол на вътрешните и външни държавни граници, явяващи се такива и за Европейския съюз (ЕС) и минимизиране рисковете за националната сигурност.

Предвид дължината на държавната граница, която е и външна на ЕС, наличието на възложените задачи по охрана на същата, включително и по осигуряване зоните около Граничните контролно-пропускателни пунктове, както и близостта на границата със Сърбия, обуславят необходимостта от допълнителен охранителен състав. Освен това наличният към момента състав е крайно недостатъчен за осигуряване на ефективно изпълнение на задачите по граничното наблюдение, посочва се още в мотивите.

МВР обаче няма да може да обезпечи разходите за персонал за целия щат, включително и всички необходими финансови средства, които произлизат от такива допълнителни дейности. Това се дължи на разходния таван, който се налага, обясни Боряна Цветкова, директор на Дирекция "Планиране и управление на бюджета" към МВР.

По-рано днес парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, свързани с осъществяването на охрана от МВР на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет и всички други центрове за настаняване на бежанци.

Криза с мигрантите няма, МВР внимава за бандички от непълнолетни

Криза с мигрантите няма, МВР внимава за бандички от непълнолетни

Корнелия Нинова призова българските граждани да не вярват на Калин Стоянов