Сегашното функциониране на политическата демокрация, начинът на избор на народните представители, очевидно не се възприема като автентична демократична политическа процедура на изявата на волята на гражданите. За нас това е ключовият проблем.

Това заяви членът на ръководството на БСП Валери Жаблянов по време на провелия се обществен дебат за промени в изборната система в България.

По думите му, няма универсална избирателна система. "Нужен е баланс в избирателната система. Необходим е баланс между републиката и демокрацията, между монархията и демокрацията, в зависимост от начина на функциониране на съответната държава", коментира социалистът.

Жаблянов обясни и мотивите на БСП за обсъждане на законопроекта на левицата за изборната система. "Стои един важен въпрос - за качеството на българската демокрация и дали чрез проведения референдум ние се движим в правилната посока? Нужно е да се произнесем по ключовите въпроси на нашето политическо и социално развитие", посочи той.

В общественото обсъждане се включиха и експерти по изборно законодателство, социолози, юристи, представители на неправителствени организации.