Министърът на обраната Аню Ангелов съобщи, че се предвижда отново откриване на изпълнителна Агенция за осъществяване на продажби на имоти от сектора на отбраната.

Сега тази дейност се осъществява от Главна дирекция инфраструктура на отбраната.

В новата агенция ще има всички инфраструктурни елементи на отбраната, но агенцията няма да има никакви разпоредителни функции. Решенията ще се вземат от министъра на отбраната.

Аню Ангелов подчерта, че всяко решение ще произхожда от обществения интерес. Той съобщи още, че се предвижда промяна в правилата за определяне на началните тръжни цени.

С правилника за прилагане на закона за държавната собственост искаме да дадем възможност на принципалите да се разпореждат по-гъвкаво, каза още Ангелов.

Предвижда се някои от имотите да се предоставят на общини или на министерства, като ще се иска общините да запазят публичния характер на собствеността и да опростят на МО таксите, които дължи на общините.

Ангелов съобщи, че продажбите ще се правят чрез открити търгове. Той посочи, че в някои случаи тези такси надхвърлят 1 млн. лв.

Ангелов поясни, че за сметка на това, че министерството им дава имот безвъзмездно, ще иска реципрочно общините да опростят таксите или от бюджетната субсидия, която всяка община получава да бъде отчетена стойността на съответния имот.

Според Ангелов през първата половина на март може би ще има вече предоставени имоти на общини.