Военният министър Ангелов отново ядоса президента Първанов. Държавният глава реагира остро на изказването на оз генерала, че министърът на отбраната не бил длъжен да информира предварително върховния главнокомандващ на въоръжените сили относно предложението си за изпращане на фрегата „Дръзки" за участие в операцията на НАТО „Обединен защитник".

В позиция на Първанов, разпространена от пресцентъра на „Дондуков" 2, се казва, че за намерения с такова същностно значение за отбраната, международната сигурност и съюзните задължения на страната президентът не следва да бъде информиран чрез медиите.

Не напразно, подчертава Първанов, Законът за отбраната и въоръжените сили в чл. 15 изрично посочва Президента на Републиката като орган за ръководство на отбраната. Този, а и още няколко законови текста, предопределят важността на взаимодействието между държавните органи в този изключително значим сектор на националната сигурност. Особено когато решенията имат значима финансова проекция върху ресурса за отбрана.

Георги Първанов определя като нелепи някои от изказванията на министър Ангелов.

По думите на Първанов такава е догадката, че след като самият министър на отбраната не е счел за необходимо да информира върховния главнокомандващ, то това ще бъде направено от парламентарната комисия по външна политика и отбрана звучи нелепо.
Нелепо е според президента и очакването държавният глава да гадае за намеренията на министъра и да инициира срещи в отговор на тези догадки. Подобна ситуация говори за нежелание за диалог и подценяване на координацията между институциите, подчертава Първанов.

Държавният глава изключва възможността да не е бил обсъждан в Съвета по отбрана към министъра на отбраната въпрос, касаещ една от най-боеспособните и големи флотски единици, притежаваща мощно въоръжение и с голям брой военнослужещи в екипажа. При това за участие със значимо финансово измерение на фона на ограничения бюджет на министерството.

От друга страна, в случай, че подобно предложение е направено след обсъждане в Съвета по отбрана, недоумение буди фактът, че върховният главнокомандващ не е бил информиран за това в съответствие с чл. 33 ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили, се казва още в изявлението на президента Георги Първанов.