Все още няма фирми, които са подали заявка по идеята на МТСП за създаване на детски кътове в офисите. Срокът е до 15 декември, а информационната кампания на МТСП стартира преди дни.

Би било много подходящо да има почасов детски кът на работното място и социалното министерство е отделило 15 млн. лв. за това, обясни в студиото на Нова телевизия зам.-министър Зорница Русинова. Идеята е да подкрепим родителите, за да се чувстват по-спокойни, тичайки между работата и вкъщи, увери Зорница Русинова.

Работодатели и институции от централната и местната власт могат да кандидатстват с проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Минималният размер на финансовата подкрепа е 50 000 лв., а максималният - 150 000 лв. В партньорство могат да кандидатстват до петима работодатели, а всеки новосъздаден кът трябва да осигурява условия за поне 15 деца. Детегледачите ще бъдат наемани чрез Бюрата по труда, като възнаграждението им ще зависи от това дали услугите са почасови или целодневни.  

Мярката 60/40 се оказа най-сигурният инструмент хората да не загубят работата си. Близо 300 000 човека са запазили работните места и благодарение на нея, обясни още Русинова.

Тя посочи, че мярката ще продължи със сигурност до края на годината, а ако има необходимост - и следващата година.

Около 40 000 души се ползват от помощта от 290 лева.

Съотношението в статистиката на Бюрата по труда е: 1 700 регистрирали се и около 1 200 започват работа. Около 12 000 души намериха работа по програмата "Заетост за теб" основно в сферите на търговията, туризма и промишлеността. Социалното министерство ще продължи да прави комбинация от мерки, за да бъдат подпомогнати работодателите да не уволняват служителите си и хората да не губят работата си, увери Русинова.

За тази година бюджетът на социалното министерство е осигурен и не се очакват сътресения.

Търси се вариант да бъдат увеличени всички пенсии.

За случаите, в които не се полага болничен за родителите, когато някое от децата му трябва да бъде карантинирано, зам.-министърът подкани работодателят да даде възможност за дистанционна работа.

Ако са изчерпани всички отпуски, министерството може да отпусне месечна помощ. За едно дете е 610 лева, а ако са повече деца е 915 лева и се отпуска пропорционално спрямо дните, в които детето си е вкъщи, обясни Русинова.

Работи се активно и за подкрепа на децата, които започват училище. От тази учебна година за първи път е въведена помощ за деца от 8 клас, като 18 000 семейства я ползват. Около 470 000 души ще бъдат обхванати с хранителни продукти и топъл обяд.