Всички обществени поръчки минават под предварителния контрол на ресорната агенция, която ще може да ги проверява на случаен признак. Това обяви министърът на финансите Владислав Горанов след заседанието на Министерски съвет.

Той информира, че правителството е одобрило нов закон за обществените поръчки, а с правилника за приложението му детайлно се разписват процедури и правила за възлагане на контрол от страна на Агенцията за обществени поръчки.

Предвидени са механизми, разширяващи правомощията на агенцията и двуетапен контрол при вписване в регистъра за обществени поръчки и проверка на случаен извадков принцип”, обясни Горанов.
На контрол от Агенцията ще подлежат и вече сключени договори, които пораждат съмнения за недобри практики.

Това е решителна стъпка в посока решението за качеството на обществените поръчки да се прехвърлят там, където им е мястото при администрацията и то на един предварителен етап, за да не се налага политически лица по целесъобразност на база на натрупани обществени съмнения да прекратяват едни или други обществени поръчки”, аргументира промените Горанов.

Финансовият министър обясни, че предварителният контрол от страна на Агенцията за обществени поръчки ще бъде използван за постигане на по-добра цена за това, за което различните държавни органи изразходват своите бюджети.

От своя страна вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че както в здравеопазването профилактиката е най-добрата мярка, така и по отношение на разходване на публичните средства най-добрата мярка е превенцията.

Дончев обясни, че досега на предварителен контрол са подлежали само големи обществени поръчки с европейско финансиране. „От тук нататък всяка обявена обществена поръчка в зависимост от анализ на риска може да бъде обект на предварителен контрол”.

Вторият механизъм за контрол от страна на Агенцията за обществени поръчки е мониторинга по отношение на това дали обявлението съответства на всички изисквания на закона. „Никой не може да бъде спокоен, че е отвъд обхвата на предварителния контрол”, коментира Дончев.

Той бе категоричен, че законовите промени в сектора на обществените поръчки са само първа стъпка, следваща ще е въвеждането на стандартизирана документация по отношение на доставките, която по думите му трябва да е факт до късна пролет и въвеждането на нов санкционен режим по отношение на всички възложители, които са допуснали нарушения в рецидив и имат 5-6 и повече обществени поръчки с огромни нарушения.

Томислав Дончев подчерта, че в работен вариант се обсъжда институция, която системно си позволява да нарушава закона и то тенденциозно, това да се отразява на държавната субсидия, която ползва. Според Томислав Дончев на практика ще се проверява всяка 30-та обществена поръчка.

Стана ясно, че на базата на анализа и оценката на риска в такава проверка ще бъдат включени обществените поръчки за покупката на автомобили, където с определянето на спецификации се допускат нарушения в ущърб на обществения интерес.