Промени в Закона за политическите партии и в Изборния кодекс внася РЗС.

Лидерът на партията Яне Янев обяви в кулоарите на парламента, че с предлаганите промени ще се премахне „едно от най-уродливите явления в политическия живот на България, а именно субсидирането да следва депутата".

До 6 години затвор за купуване на гласове иска ГЕРБ
Още...

Така по думите му няма да се получават покупко-продажби на депутати и трансфери, обичайни за футболните клубове.

Освен това Янев подчерта, че е важно да се прекрати участието на партии-фантоми в изборния процес. С предлаганите от него промени регистрираните 150 партии ще намалеят на около 50.

Ще въведем и изискването за разделяне на партии на национални и регионални, по подобие на практиката в САЩ, поясни той и уточни, че регионалните партии ще могат да участват само на местни избори, а ако покрият изискванията за национални, ще могат да се явят и на националния вот. В България се създават много формирования и партии, които са по-скоро търговски локални сдружения, аргументира се лидерът на РЗС.

Когато член на ръководен орган на политическа партия бъде изключен или напусне, той да не може да учредява друга партия преди да бъде заличен от регистъра, предвиждат още промените. Сега се получава безумие - от една страна законът забранява да се членува едновременно в две партии, но това ограничение не действа, поясни Янев.

Той каза още, че ще бъдат завишени изискванията за нововъзникващи партии, като ще могат да се регистрират, ако учредителите им са 1 000, а не 500 колкото е изискването сега.
Членовете им трябва да бъдат 5 000, а не 2 500 както е сега, разясни лидерът на РЗС.
Освен това при регистрацията на нова партия СГС ще бъде длъжен да предостави списъкът на учредителите за проверка от ГРАО.

С предлаганите от Янев промени в Изборния кодекс се предвиждат стимули за повишаване на избирателната активност. Залагаме възможността лица, които не са упражнили правото си на глас, да не могат да заемат изборни постове, а при кандидатстване за работа в държавни институции да имат предимство гласувалите, обясни той. Янев изтъкна, че според европейския регламент, който е избиран, задължително избира.

Лидерът на РЗС предлага и промени в изборната бариера - тя да бъде различна за партии и за коалиции. Четирипроцентна бариера ще се запази за партиите, а за коалициите ще зависи от броя на партиите в нея. Според формулата, предлагана от Янев, за двупартийна коалиция бариерата ще остане 4%. За трипартийна коалиция обаче тя ще е 5% и така за всяка по-голяма коалиция ще има по-голям изборен праг.

Лидерът на РЗС даде за пример коалиция от седем партии, но само две от тях да осъществяват дейност. Фантомни партии се водят парламентарно представителни и могат да получават субсидии, изтъкна той.

Янев предлага да се повиши и размерът на изискания депозит в БНБ от 10 000 на 20 000 лева. Така според него ще бъдат ограничени фантомните партии да се явяват на избори, за да разсейват гласове.

Янев съобщи още, че с проекта РЗС предлага и осветяване на доходите на социологическите агенции, както и дейността им. При всяка публикация да пише коя социологическа агенция е осъществила проучването, кой го е поръчал и кой го е финансирал.

От РЗС искат още НАП да извършва ревизии на физически и юридически лица, осъществили социологически проучвания. Някои социолози станаха едри милионери и не съм чул някой да им е правил проверка. Редно е доходите им да бъдат осветени. Не може едни да замърсяват професията за сметка на други, коментира той.

Промени в преференциалния вот предлага още Янев, като преференциалната летва се вдигне от 9 на 20%.
Яне Янев очаква до края на този месец двата законопроекта да бъдат приети.